Monthly Archives: november 2011

Växter emottages!

Kontrapunkts lokaler börjar ta form och det finns en längtan efter växter. Har du växter som du skulle vilja skänka? Allt ifrån plantor och sticklingar till krukor och planteringsjord är välkommet. Det är öppet på Kontrapunkt (Västanforsgatan 21) mellan 12-18, måndag till lördag. Sakerna kan lämnas i Mykorrhizas hörna. // Hälsningar gruppen för växtdekorering på Kontrapunkt.

Öppen föreläsning – hur skapar vi hållbar energi från sol och vind?

Tid: Söndag 20 november kl 12.00-16.00
Plats: Kontrapunkt, Västanforsgatan 21

Föreläsningen är öppen och det är bara att dyka upp! Efter föreläsningen diskuterar vi hur vi vill gå vidare och kanske skapa egna alternativ.

Alexandra som håller föreläsningen kommer gå igenom hur mycket sol- och vindkraft det finns i Sverige idag samt hur styrmedel och regler ser ut. Hon går också in på vilka hinder det finns för införandet av mer småskalig förnybar el/värmeproduktion? Vilken potential det finns i Sverige och globalt?

I del två av föreläsningen går hon in på de mer tekniska bitarna som hur en vindturbin fungerar och modeller för solceller och olika typer av solvärmefångare. I den sista delen diskuterar vi hur man kan bygga eget. Alexandra informerar om regler och tekniska utmaningar. Hon har även tips på hembyggarföreningar och inspirerande projekt.

Välkommen, det kommer finnas fika att köpa.

Föreläsardagen arrangeras av Jordens Vänner i Malmö-Lund. Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst.

Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt:
> för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser
> med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle > för att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet

Föreläsare är Alexandra Nikoleris. Hon är projektassistent på avdelningen för Miljö- och energisystem på Lunds Tekniska Högskola och har tidigare arbetat på Energikontoret Skåne.